PUDASJÄRVEN VIHREÄT

VAALIOHJELMA Keskeneräinen

Tähän päivittyy vähitellen kuntavaaliohjelma. Sivu on keskeneräinen, kunnes tämä teksti poistetaan

Reipas Rohkea Värikäs

Pudasjärven vihreät ovat uusi ryhmä Pudasjärvellä, joka haluaa tuoda uusia, raikkaita tuulia pudasjärveläisten elämään. Haluamme uudistaa tapaa hoitaa yhteisiä asioita. Haluamme, että päätöksiä tehtäessä tarkastellaan entistä monipuolisemmin erilaisia vaikutuksia ja merkityksiä.

 

Vähintään keskustellaan, mitä jokin päätös merkitsee lasten, vanhusten, työssäkäyvien, yrittäjien, kunnan talouden, ympäristön ja luontovaikutusten kannalta nyt ja tulevaisuudessa.

 

HYVINVOINTIOHJELMA

Ihmisen elämä on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Tämä tarkoittaa, että  Pudasjärveläisellä on hyvä, turvallinen olo ja että hänen tarpeistaan huolehditaan

YMPÄRISTÖOHJELMA

Perinteisesti päätöksenteossa huomioidaan vain tekniset ja taloudelliset tekijät. Tästä esimerkkinä voi olla vaikka Iijoen sillan kaiteet. Kaiteet ovat lujat ja ilmeisesti myös edulliset. Olisi ollut hyvä arvioida myös, miltä kaiteet näyttävät, miltä ne tuntuvat ja mitä niistä seuraa vaikkapa mielikuviin.

ELINVOIMAOHJELMA

 

VARAUTUMISOHJELMA

 Varautumisohjelmalla tarkoitetaan, että Pudasjärvellä varaudutaan "pahan päivän varalle", palautumista perusasioiden äärelle. Nykyään kaikki rakentuu ja liittyy erilaisiin verkkoihin ja teknologisiin ratkaisuihin joiden toiminnannasta ei voi olla varma. Siksi on syytä varautua siihen, että häiriöitä saattaa tapahtua esim. elintarvikejakelussa, sähköverkon ja tietoverkkojen toiminnassa, ympäristöön liittyviä ongelmia voi olla. Ihmisten terveyteen liittyviä epidemioita voi tapahtua, jolloin ihmisten liikkumista rajoitetaanntai se estetään kokonaan, Pahimillaan rajat suljetaan. Talous- ja rahajärjestelmissäkin saattaa yllättäen ilmetä jopa globaaleja ongelmia.

Edelliseen voidaan varautua, suosimalla täällä sellaista toimintaa, joka säilyttää, ainakin josaasin mitassa, elintarvikkeiden tuotannon ja keräilyn paikallisesti. Tällä tavalla säilyisi valmiudet ja mahdollisuudet muuttaa toimintatapoja tarpeen mukaan.

Tällaista toimintaa voisi olla kaikenlaiset pienimuotoiset kasvintuotantotavat, keräilytuotteiden varastointi ja jalostus, kalastuksen kelhittäminen paikallisesti. Ammattiamaisen eläintuotannon rinnalla voisi toimia harrastusluontoista pienimuotoista eläintepitoa, joka tuotaa harrastajalleen iloa. Tällaista toimintaa voisi liittyä kesälampaiden pitoon, pihakanloihin, kanin kasvatukseen, voisipa jollain olla ehkä kesäpossuja tai vasikoita. Joillakin voi olla muutama mehiläispesä. Marjanjalostus ja kaikenlainen säilöminen voisi olla vaikka kyläkohtainen ihmisten harrastus.

Tällainen toiminta lisää  ihmisten aktiivisuutta, viihtyisyyttä. Varautumisen lisäksi myös aluetalouden kannalta asialla on merkitystä kun pääomat jäävät alueella. Ihmisten mahdollisuus säästää menoissaan on myös merkitsevä täällä alhaisen tulotason alueella.

KULTTUURIOHJELMA

 

ELINKEINO-OHJELMA

Yleinen osa

Matkailu:

Kalastus: